Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Μία σημαντική μορφή επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας μέσω την εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου. Σύμφωνα με τον νόμο του 2010 (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010) ο εθνικός στόχος της Ελλάδας μέχρι το 2020 είναι να έχει καλυφθεί το 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη νομοθεσία μπορεί να γίνει εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 100kW σε χωράφι από επαγγελματίες αγρότες αλλά και με ισχύ εγκατάστασης έως 500kW ή ακόμα και 1MW αν ο χώρος εγκατάστασης είναι εντός βιομηχανικής περιοχής (αφορά νομικά & φυσικά πρόσωπα).

Τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνδέονται με το Δίκτυο της ΔΕΗ με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Το ρεύμα πωλείται σε προσυμφωνημένες με τη ΔΕΗ τιμές και η διάρκεια της επένδυσης είναι 25 έτη.

Με γνώμονα τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε επενδυτή, αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε προτάσεις οι οποίες μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεων σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών οι οποίες αφορούν:

  • Στην εκτίμηση της ενεργειακής επάρκειας και των επενδυτικών πόρων
  • Στην μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού πάρκου
  • Στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Στο χρονικό προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχεδίων
  • Στην χρηματοδότηση και αξιολόγηση της επένδυσης