Διαχείριση Φ/Β

Η διαχείριση ενός ολοκληρωμένου και σε κατάσταση παραγωγής Φωτοβολταϊκού πάρκου είναι εξίσου χρονοβόρα και απαιτητική, όσο και η ανάπτυξη και κατασκευή του. Η ISPS γνωρίζοντας αφενός πόσο πολύτιμος είναι για όλους ο χρόνος και αφετέρου τις διαδικασίες και απαιτήσεις του χώρου της Φωτοβολταϊκής ενέργειας, αναλαμβάνει τη διαχείριση Φωτοβολταϊκών πάρκων για λογαριασμό των πελατών της.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του πάρκου
  • την εποπτεία και τον έλεγχο του υπεύθυνου συντηρητή
  • την τεχνική υποστήριξη του πάρκου
  • την επικοινωνία με τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου (ΡΑΕ/ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ)