Ευκαιρίες Καριέρας

Η επιλογή των συνεργατών μας είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία εγγυάται το άρτιο τεχνικά αποτέλεσμα για όλα τα έργα που κατασκευάζουμε.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για κάλυψη κάποιας θέσης.

Παρόλα αυτά θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας και να το κρατήσουμε στη βάση μας για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στο μέλλον.