Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Ο Όμιλος ISPS, θέλοντας να ενισχύσει όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ΑΠΕ, αλλά και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να έχουν οι οικιακοί καταναλωτές από αυτή, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10KWp στη στέγη ή το δώμα κτιρίων ή και σε στέγαστρα βεραντών.

Η επένδυση σε ένα οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί μία έξυπνη λύση στην ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη του ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα έως 4.000€ για 25 χρόνια!

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον χώρου που πρόκειται να εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό σύστημα είναι:

  • Να υπάρχει μετρητής ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη του κτιρίου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση
  • Να καλύπτεται μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας)

Εμείς αναλαμβάνουμε:

  • Να σας επισκεφθεί εξειδικευμένος συνεργάτης μας για την αυτοψία της στέγης ή του δώματος, και να σας ετοιμάσουμε τη σχετική προσφορά εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Αφού αποδεχτείτε την προσφορά, να ετοιμάσουμε για εσάς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, και να σας βοηθήσουμε στην διαδικασία αίτησης στην ΔΕΗ.
  • Τέλος με την πληρωμή των όρων σύνδεσης με την ΔΕΗ και την υπογραφή της 25ετούς σύμβασης, να σας εγκαταστήσουμε το σύστημά σας και να συνδεθείτε με το σύστημα της ΔΕΗ.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος στη στέγη της οικίας σας και την πώληση του παραγόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ, ουσιαστικά παράγετε όσο ρεύμα χρειάζεστε χωρίς να το πληρώνετε, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείτε μία σημαντική πηγή εισοδήματος. Η πληρωμή από τη ΔΕΗ γίνεται με βάση τη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης η οποία είναι εγγυημένη για τα 25 χρόνια που θα διαρκέσει η επένδυση.

Η εταιρεία μας με την τεχνογνωσία και την σημαντική εμπειρία της σε Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί και προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.