Ο Όμιλος

Ιστορική Αναδρομή

Ο Όμιλος εταιριών ISPS ξεκίνησε με την ίδρυση της ομώνυμης εταιρίας, ISPS ΕΠΕ, το 2008 με έδρα το Μαρούσι Αττικής.Στις αρχές του 2011 η ISPS ΕΠΕ συμμετέχει με ποσοστό 49% στην εταιρία Q-pv Φωτοβολταϊκά ΑΕ και εισέρχεται δυναμικά στον τομέα των Οικιακών και επαγγελματικών Φωτοβολταϊκών σε στέγες. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον Όμιλο. Το 2011 ο Όμιλος μεταφέρεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής όπου εδρεύουν και οι 2 εταιρίες μέχρι και σήμερα.

Σημαντικός σταθμός επίσης είναι και η απόκτηση της επίσημης αντιπροσωπείας της Bayerische Solar AG στην Ελλάδα το 2008. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Bayerische, καθώς η τελευταία όχι μόνο δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση ηλιακών πάρκων, αλλά έχει και ενεργό συμμετοχή σε εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων ηλιακής τεχνολογικής.

Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζομένους και έχει υποκαταστήματα σε 9 πόλεις της Ελλάδας καλύπτοντας έτσι όλο τον Ελλαδικό χώρο και προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες του.

Δραστηριότητα - Στόχοι

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εξειδίκευση στη Φωτοβολταϊκή τεχνολογία.

Προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς:

  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Αυτόνομα Συστήματα
  • Διαχείριση Φωτοβολταϊκών
  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
  • Βελτίωση Απόδοσης Συστημάτων
  • Βιομάζα

Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη της Ελληνικής αλλά και της ευρύτερης Βαλκανικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχει στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Απευθυνόμαστε σε:

  • Επενδυτές οι οποίοι έχοντας κατανοήσει τις δυνατότητες και τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογίες αλλά δεν έχουν στην κυριότητά τους τον απαιτούμενο γεωγραφικό χώρο για την ανάπτυξη του έργου
  • Επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν το απαιτούμενο κεφάλαιο και το γεωγραφικό χώρο, αλλά δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου ή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωσή της
  • Επενδυτές οι οποίοι έχουν αναπτύξει το έργο και βρίσκονται στη φάση της αποδοτικής διαχείρισής του
  • Ιδιώτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους δίνει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στις στέγες των σπιτιών τους