Συντήρηση Φ/Β

Η συντήρηση ενός Φωτοβολταϊκού είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία από την οποία εξαρτάται η απόδοση του συστήματος. Είναι απαραίτητη λοιπόν τόσο η συνεχής επίβλεψη της λειτουργίας του πάρκου όσο και οι τακτικοί έλεγχοι του συστήματος που πραγματοποιεί η εταιρία μας χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα.

Όλα τα συστήματα για τα οποία έχουμε αναλάβει τη συντήρηση (είτε τα έχουμε κατασκευάσει εμείς, είτε τα έχουμε αναλάβει μετά την κατασκευή τους) αποδίδουν τα μέγιστα δεδομένου ότι:

  • Διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία τους 365 ημέρες το χρόνο
  • Προβλέπουμε προβλήματα πριν προκύψουν και τα αποφεύγουμε
  • Διορθώνουμε τυχόν προβλήματα αμέσως μόλις εκδηλωθούν

Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η επένδυσή σας και τα εισοδήματά σας.