Χρηματοδότηση

Μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία χρηματοδότησης της επένδυσής σας με ευνοϊκούς όρους.

Η χρηματοδότηση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να γίνει είτε με ιδία κεφάλαια του πελάτη είτε μέσω κάποιας τράπεζας με τη μορφή δανείου. Και στις δύο περιπτώσεις η ISPS μπορεί να συμβουλέψει τον πελάτη ώστε η αποπληρωμή να γίνει με τους ευνοϊκότερους όρους.

Ειδικά στην περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω δανείου, η ISPS έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της ανταγωνιστικούς όρους δανειοδότησης και αποπληρωμής από πολλές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.