ΕΚΕ

Η δραστηριοποίηση της εταιρίας μας στον τομέα της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είχε εξ’ αρχής ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργή συμβολή μας στην Παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιμετωπίζοντας την ενέργεια ως «είδος προς εξαφάνιση» μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην παραγωγή της με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Γι’ αυτό το λόγο συμβουλεύουμε καθημερινά όσους επικοινωνούν μαζί μας να επενδύσουν σε ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα έχουμε και τα σχετικά οικονομικά οφέλη.

Παράλληλα, η εταιρία μας έχει υιοθετήσει πρακτικές όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση και η χρήση συσκευών που λειτουργούν με τη Φωτοβολταϊκή τεχνολογία (πληκτρολόγια, φώτα, κλπ) ώστε να συμβάλει με ακόμα περισσότερους τρόπους στη προσπάθεια που γίνεται σε όλον τον κόσμο.